Personamall

För att få ut bäst resultat som ni kan använda i arbetet , kombinera då användarresan med en persona. Nedan hittar du en mall som du gärna får använda. Kom ihåg det är ett verktyg inte en manual – så anpassa den efter dina behov.

Petrapersona

Bakgrund till kundresor

Använd gärna vår template som bakgrund för att göra kundresor. Klicka på den nedan och spara den till din hårddisk.

 

bakgrund till kundresor

 

Bakgr-kundresa