Etikettarkiv: lean

värdeskapande design

 

En utav de allra viktigaste principerna ifrån Lean – som kan appliceras på mjukvaru/produkt utveckling är – att eliminera waste. Alltså att ta bort allt som är onödigt som inte adderar något utav värde för kunden – detta kan vara allt ifrån onödiga möten utan agenda till onödig funktionalitet som någon har kravställt. För att undvika dessa onödig aktiviteter är det nyttigt att mäta det som är skapar värde men även att visualisera och synliggöra det som inte är värdeskapande.
Du skall mäta där det gör ont!
Genom att komma in insikt och förstå vad begreppen muda (onödigt,waste), muri (överlast,överproduktion) och mura (ojämnhet,obalans ) betyder för dig som individ och ditt arbete- skulle jag vilja påstå att du har kommit otroligt långt.

Städa bort allt onödigt
Minimera waste
Flytta närmare kunden
Visualisera
Mät

Med dessa principer kommer du en lång bit på vägen – det kan jag lova.

Kort om Lean UX

 

Skulle vilja beskriva Lean UX som en perfekt harmoni av Aglie, Lean och User experience design

Genom att arbeta med Lean koncenterar du dig på att utveckla endast det som kunden vill ha – alltså det som adderar värde för kunden. Om du tidigare har arbetat med Lean känner du till att detta är ett utav grundelementen i Lean, men denna filosofi bygger även på att du skall mäta och validera att du gör rätt sak rätt, skapa KPI:er och mätvärden som tydligt visar på att produkten kommer att kunna möta målet.

Genom att arbeta på ett agilt sätt så hittar du metoden för att binda alla kompetenser inom teamet samman och arbeta fram designlösnigar som enkelt går att verifiera.

Sist men absolut inte minst Usability/UX – enkla pappers prototyper för att kunna stödja snabb och enkel testing, personas, user experience maps, costumer journeys, mockups och wireframes.

Detta är min personliga tolkning av LeanUX –  och som med alla andra metoder så är det viktigt att du plockar just de delar som passar ditt projekt och verksamhet, inte tvångsmässigt följa en metod.

Alla goda ting är ju tre – så genom att kombinera dessa tre ihop kan det ju inte bli annat än succe.

Kan man hitta waste i en mjukvara ??!!

I vårt vardagliga liv använder vi en stor uppsätting av system och produkter för att utföra arbetsuppgifter eller kanske för att köpa en tågresa för att hälsa på en släkting i Småland. Alltså dessa produkter och system skall hjälpa oss att förverkliga våra önskemål, ja just detta och inget annat som kan addera onödigt arbete, så kallad waste. Tyvärr förekommer denna waste i flera av de produkter och system som vi möter i vår vardag.
Men varför kan man ju då fråga sig?
Av tradition har man ju en lång tradition inom tillverknings industrin att göra värdeflödes analyser för att hitta flaskhalsar i produktions linans flöde. Vad är det som hindrar oss att tillämpa denna analogi på system och produkt utvecklingsprocessen?
Det är så lätt att låta tekniken styra utvecklingen, att vi ibland glömmer bort de enkla sakerna.
Om du redan har ett system som du misstänker innehåller steg som kan klassas som waste här följer några enkla tips om hur du kan kartlägga och visualisera dessa.
1. Avgränsa dig till ett litet område som du identifierar tillsammans med användarna genom en workshop/intervjuver
2. Skapa en referens punkt – vad är rimligt flöde samt tidsåtgång för att denna uppgift i ett användbart och effektivt system
3. Välj ett lämpligt skärminspelnings verktyg för att spela in det vardagliga arbetet med området i systemet
4. Jämför den inspelade versionen med din referenspunkt
Detta ger dig möjlighet till att räkna ut ”wasten” , men inkludera även frekvensen på uppgiften, kostnaden per anställ/minut mm. På detta visa kan du med hjälp av skärminspelningarna och några enkla matematiska uträkningar visualisera wasten och dess kostnad.
Denna typen av beslutsunderlag kan vara bra att presentera för beslutsfattare vid ex. argument för att införskaffa ett nytt ärendehanteringssystem.
Men vid system som designas utefter ett mer användarcentrerat fokus slipper vi ju hamna i flaskhalsar.

Lean och design hur hänger de ihop?

Jag startade en diskussion på det fantastisk Twitter med Johan kring relationen mellan design och Lean. Johan skrev ett intressant inlägg på sin blogg kring detta  funderar mycket på VOC – the voice of the customer. Dessa smarta lösningar som bland annat Apple har skapat för sina kunder , lösningar som inte kunden inte specifikt efterfrågar. Hur lyckas men med detta?

Jag tror mycket på just Genchi Genbutsu (att ge sig ut i verksamheten/verkligheten studera)  att observera kunden i dennes naturliga miljö för att kunna se kontexten och även skapa sig en bättre uppfattning om just K- Kognition i LUCK, hur kunden uppfattar och tar emot information och intryck i en viss situation. Det  är just med denna kunskap som man kan skapa lösningar som inte kunden frågar efter ,men det är något som tillför mycket värde. Men för att göra detta möjligt gäller det att ha kunskap om kunden och den miljö som denne dagligen befinner sig i och även problem som kan uppstå i denna miljön.

För övrigt tycker jag att Lean är en filosofi och ett sätt att vara  - att tänka värdeskapande för kunden i de produkter och tjänster som utvecklas är grunden till en bra produkt. Just här kommer vi in på kognition igen – det mänskliga tänkandet kan man även kalla det. Kärt barn har många namn.

Kontorsstolen en svår nöt att knäcka

Ni gissar att ni alla någon gång i livet har satt er på en kontorsstolstol som är för hög eller för låg och känt ett behov av att antingen höja eller sänka stolen. På många utav dessa har en mängd olika fiffiga spakar och vreden som är till för att du skall kunna justera stolen efter dina önskemål. Det är med viss tveksamhet och en rädsla för att stolen skall förvandlas till en katapult och skjuta iväg dig halvvägs genom kontorslandskapet, då du frågar dina kollegor om råd har de oftast inte heller någon aning om hur man skall justera stolen. Vad är det då för mening att lägga ner dyr utvecklingstid på att designa dessa funktioner på stolen om få personen kan nyttja dem? Detta kan liknas med ”waste”. Nedan på bilden ser ni några exempel på stolar, en av den mycket enkla sorten en pinnstol, en klassisk kontorsstol och en med ett mer artistiskt utseende.

Nu kanske ni undrar vad jag försöker att säga med dessa exempel på stolar och hur de knyter an till interaktionsdesign – jo då du skapar din design ta då till dig av följande Lean principer för att vara säker på att de delar du tillför lösningen verkligen höjer kvalitén

”Use only reliable thoroughly tested technology that serves you people and processes”

”Use visual control so no problems are hidden”

”Genchi Genbutsu – Go and see for yourself to thoroughly understand the situation” –

Dessa är citat ifrån boken The Toyota Way skriven av Jeffrey K Liker som du kan läsa mer om här .  Den första av de tre principerna ger dig en verifikation på att designen fungerar då den har utvärderas och prövats tillsammans med slutanvändarna, Vidare att du är tydlig i din design – gör det lätt för användaren att göra rätt! Slutligen den tredje ger en bättre förståelse för den miljö där produkten skall användas. Men det allra viktigaste Lean principen är att vara säker på att de funktioner som du adderar till lösningen är värde skapande, alltså att de adderar värde för kunden som i slutändan skall använda produkten eller tjänsten. Dessa stolar ovan är det endast en som ser ut att addera värde för mig personligen – det är den enkla pinnstolen, jag förstår precis hur den skall användas och behöver inte tampas med en mängd inställningar. Behåll dess citat i ditt sinne då du skapar din design, kom ihåg att less is more.

Spännande filtrering!

Att göra en filtrering kan ibland vara trist och osmidigt då man behöver använda sig utav rullgardinslistor, radiobuttons eller likande för att göra sin filtrering. Men systembolagets relativt nya sida har verkligen lyckats (enligt min smak) att skapa en filtrering som är både enkel, snabb och lite spännande. Det är ett enklare sätt att filtrera det filtrerings villkor som du redan har valt ”försvinner” och nästa val i visas. Just så här enkel borde all design vara. Det är mycket användbart och man skulle även kunna säga att de som har skapat sidan har använt Lean filosofin att städa bort waste – vem vill egentligen se ett filter villkor som du redan har fyllt i??!!

Filmen ovan visar då jag gjorde en filtrering på  - italienska , kryddiga & mustiga viner ifrån Toscana.

För övrigt är jag ensam om att irritera mig på när man inte kan skillnaden på fritext sökning och en filtrering? Enligt mig åsikt är det stor skillnad och man skall inte ge användaren en förväntning som inte kan införverkligas – genom att kalla en filtrering för sök. Någon annan där ute som håller med mig??