Etikettarkiv: kravarbete

Vad hände med användarupplevelsen?

Filen ovan visar en teknisk manick där både användbarheten och användarupplevelsen glömdes bort under utvecklingen. Stackars Scrat kämpar verkligen för att förstå hur den fungerar och då han som bäst behöver hjälp och stöd ifrån ifrån den tekniska manicken lyckas den inte hjälpa honom. Det är ju inte så här som vi vill att våra användare skall uppleva slutprodukten.

Då en produkt eller tjänst skall utvecklas börjar man med att i någon form samla in kundernas krav, behov och önskemål på den tänka produkten. Men vad händer med de upplevelser som kunderna förväntar sig av produkten, upplevelser som kommer att förhöja deras vardag på ett eller annat sätt. Produkten och tjänsten kommer ju att påbörja sin livscykel då den hamnar i händerna på användaren. Låt oss in glömma bort att även inkludera Ux faktorn då vi skriver våra krav, användningsfall mm.

Då man som leverantör undersöker hur väl man hittills har lyckats att täcka kundkraven borde Ux faktorn finnas tydligt beskriven, om man utvecklar produkter som inte är kommersiella är det lätt att Ux faktorn prioriteras bort – men jag skulle vilja påstå att den är den del av arbetsmiljön.

Tidspress i utvecklingsprojekt kommer man till en punkt då man blir tvungen att börja prioritera bland kraven för att klara av deadlinen tråkigt nog är det denna typ av krav som kanske inte alltid finns väl beskrivna som prioriteras bort.

Låt oss inte glömma bort användarupplevelsen då vi skapar en produkt eller tjänst – produkten har ett liv efter att lämnar projektrummet.

Framtidens buss

I fredags deltog SimplyUsable på en workshop kring framtidens buss på Volvo museet här i Göteborg. Workshopen leddes av Ampersand som en del i skapandet av framtidens buss för 2023. En spännande workshop – jätte roligt att tjejerna ifrån Ampersand http://www.ampersand.info/ använder sig utav fokusgrupper vilket är en lysande metod att använda för att kartlägga krav hos användarna och testa och pröva  samt utvärdera sina ideér. Det var en mycket rolig och intressant workshop där man verkligen fick ta ut svängarna och komma med ideér kring en buss som är mer anpassad efter passagerarna. Min grupp arbetade med konceptet en dynamisk buss. Nu väntar vi bara med spänning på hur konceptbussen kommer att se ut. Efter workshopen fick vi även en visning utav YCC bilen. Här nedan ser ni några bilder ifrån fredagens workshop.