Etikettarkiv: idea killers

Kreativitet och ”idedödare”

För att man som företag skall överleva och kunna vara med skapa nya tjänster och produkter för kunderna gäller det att inte död idéer och avfärda dem på ett tidig stadie – en ide är en möjlighet – den kan bli något, den kan förändra världen och du väljer att skapa möjligheten. Men för att detta skall hända krävs ju ett beslut och en handling tills detta sker kommer idéen att förbli endast en möjlighet. Alltså kommer den inte utgöra något hot utan endast vara ett möjligt val och en riktning som ni kan gå emot om NI väljer detta. Att döda idéer på ett tidigt stadium är inget som driver innovationen inom företaget framåt – låt idéerna förbli idéer och se dem som möjligheter – ni har lyxen att betrakta dem som detta till den stund då ni väljer att gå vidare och kanske bygga vidare på dem.  Att kunna skapa en kultur och ett tankesätt som möjliggör att fler skall kunna öva upp sin kreativa förmåga och våga släppa på den dominanta uppfattningen om vilka möjligheter vi kan skapa baserad på kunskap om användarens behov. Kort sagt- att kunna tänka på fler saker än bara de som initialt poppar upp i huvudet – denna boken Creativity in Business är ett bra boktips som en UX och service designer har nytta av i hur vi kan coacha kollegor till att kunna blir mer kreativa. Sedan finns här även massa inspiration och nyttiga tips även för oss.