Etikettarkiv: arbetsmiljö

Vad hände med användarupplevelsen?

Filen ovan visar en teknisk manick där både användbarheten och användarupplevelsen glömdes bort under utvecklingen. Stackars Scrat kämpar verkligen för att förstå hur den fungerar och då han som bäst behöver hjälp och stöd ifrån ifrån den tekniska manicken lyckas den inte hjälpa honom. Det är ju inte så här som vi vill att våra användare skall uppleva slutprodukten.

Då en produkt eller tjänst skall utvecklas börjar man med att i någon form samla in kundernas krav, behov och önskemål på den tänka produkten. Men vad händer med de upplevelser som kunderna förväntar sig av produkten, upplevelser som kommer att förhöja deras vardag på ett eller annat sätt. Produkten och tjänsten kommer ju att påbörja sin livscykel då den hamnar i händerna på användaren. Låt oss in glömma bort att även inkludera Ux faktorn då vi skriver våra krav, användningsfall mm.

Då man som leverantör undersöker hur väl man hittills har lyckats att täcka kundkraven borde Ux faktorn finnas tydligt beskriven, om man utvecklar produkter som inte är kommersiella är det lätt att Ux faktorn prioriteras bort – men jag skulle vilja påstå att den är den del av arbetsmiljön.

Tidspress i utvecklingsprojekt kommer man till en punkt då man blir tvungen att börja prioritera bland kraven för att klara av deadlinen tråkigt nog är det denna typ av krav som kanske inte alltid finns väl beskrivna som prioriteras bort.

Låt oss inte glömma bort användarupplevelsen då vi skapar en produkt eller tjänst – produkten har ett liv efter att lämnar projektrummet.