Storytelling det nya UX-verktyget?

Det kan inte vara bara jag som suttit i åtskilliga långsamhetsmöten där det tagits viktiga designbeslut baserat på helt felaktiga grunder. Tvärt emot vad kunden egentligen har någon nytta av. Pausa den bilden. Tänk dig nu att kunden sätter sig ned vid konferansbordet och börjar att berätta sin historia om hur han ser på problemet vi håller på att lösa. Visst hade det varit bra? Med storytelling kan man återberätta och skapa empati för kundens verklighet. Det är då man tar de allra bästa designbesluten, det är då man kan skapa magi tillsammans.

Jag brukar använda mig av film för att återberätta kundens verklighet, men det går lika bra med annan media, bara det är lätt-tillgängligt och trovärdigt för dem som ska ta till sig det.

In the intersection between Storytelling and CX there is Magic

pic from Storytelling, Customer Engagement & Loyalty from Ashtonmedia