Digital finish

image

Bildkälla

Varje företag vill ju att kunderna skall få en speciell känsla för deras varumärke. För att kunna förmedla ”den här känslan” i alla touchpoints som kunderna har i relation med företaget – måste du vara konsekvent i din kommunikation, i den grafiska designen, hur man navigerar i företagets digitala värld. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att använda designmönster som fungerar och uppfattas enhetligt på alla typer av devices. En utav grundstenarna inom bra UX är just designmönster, ett bra designmönster ger alltid en skön känsla för varumärket (oavsett device eller touchpoints). Hur väl det varumärke lyckas kommunicera känslan – skulle jag vilja beskriva med ordet digital finish. Alltså att man alltid bemöter kunden i dess touchpoints på samma sätt och lägger ner tid på att visa att man bryr sig om kunderna genom det digitala bemötandet.