Kategoriarkiv: Inlägg av Maggan

Hur Dropbox startade som en MVP

Man såg en målgrupp (de som inte hade ftp) och ett verkligt behov (av att dela tunga filer) och man försökte lösa det, man skapade en minimal viable product (en minsta gångbar/fungerande produkt) och man lät målgruppen använda den i riktiga situationer. Det visade sig att man hade rätt angående sin hypotes!

Den visade sig vara nyttig för målgruppen = success!

Dropbox MVP

How DropBox Started As A Minimal Viable Product | TechCrunch.

 

Så här ser jag på ‘waste’ i produktutveckling

Greenpeace om elekroniskt skräp

’Waste’ är en Lean term för sådant arbete som inte tillför något i slutändan. Dvs. det är sådant som  man spenderar tid med i projektet men som inte riktigt förde projektet framåt emot den där nyttan som man ville åstadkomma i slutändan, för sina slutanvändare.

  • Kod som inte blir exekverad någon gång är ’waste’. 
  • Detaljerade wireframes som inte blir programmerade är ’waste’. 
  • Möten där man inte kommer fram till något är ’waste’. 
  • Funktioner som inte kommer att användas av slutanvändarna är ’waste’.
  • Produkter och saker som man slutar att använda efter en kort tid är ’waste’.

Det knepiga är att veta vad som är ’waste’ när man väl håller på. Det kan man bara ta reda på genom att verifiera sina hypoteser i den verkligheten ens tänkta målgrupp kommer att befinna sig i.

En annan viktigt aspekt med ’waste’ är att det inte går att eliminera det helt. All utveckling måste ha ett visst mått av ’waste’ i sig. Tänk bara på Michelangelo, han gjorde en himla massa saker som inte blev till någon nytta i slutändan. Tricket är bara att lämna ’waste’ när man ser det, att förstå att det är fel väg att gå att lägga någon mer tid på den idéen.

Därför handlar det inte om att ta bort det helt, utan att minimera det så mycket som möjligt. Det kan man t.ex. göra genom att lo-fi prototypa tidigt i projekten och testa prototyperna i riktiga situationer med riktiga slutanvändare för att se om det funkar som man tänkt sig. 

Det viktiga är ju att ta reda på vad som skapar nytta för slutanvändarna i slutändan och fokusera på att leverera det till dem!

Fram för mer designaktiviteter i projekten

I dagens globala marknad gäller det ju inte bara att erbjuda teknisk kvalitet emot sina kunder. Din produkt eller tjänst måste också bevisa sig vara ‘nyttig’ i verkligheten för dina slutanvändare. Annars är det inte många som vill ha den…

För att åstadkomma detta så måste utvecklingstid skiftas ifrån konstruktion/programmering till designaktiviteter istället, allt i sann Lean UX-anda.

Redan i november 2012 skrev Martin Edenström om att den nya tidens webb-konsult behövde kunna så mycket mer vad gäller UX.

Hur har det gått med det egentligen? Har det blivit bättre? Jag upplever att det har blivit  mycket bättre, men att vi fortfarande är långt ifrån hälften designaktiviteter innan och i projekten (så som att göra Personas, User journeys och Wireframes).

Tänk vilka bra produkter och tjänster vi skulle kunna få fram tidigare om vi bara spenderade lite mer tid i projekten med designaktiviteter! De här designaktiviteterna skulle jag gärna vilja få med naturligt i projekten t.ex. (kolla in min egna User journey nedan :-) ).

My user journey