Månadsarkiv: mars 2013

värdeskapande design

 

En utav de allra viktigaste principerna ifrån Lean – som kan appliceras på mjukvaru/produkt utveckling är – att eliminera waste. Alltså att ta bort allt som är onödigt som inte adderar något utav värde för kunden – detta kan vara allt ifrån onödiga möten utan agenda till onödig funktionalitet som någon har kravställt. För att undvika dessa onödig aktiviteter är det nyttigt att mäta det som är skapar värde men även att visualisera och synliggöra det som inte är värdeskapande.
Du skall mäta där det gör ont!
Genom att komma in insikt och förstå vad begreppen muda (onödigt,waste), muri (överlast,överproduktion) och mura (ojämnhet,obalans ) betyder för dig som individ och ditt arbete- skulle jag vilja påstå att du har kommit otroligt långt.

Städa bort allt onödigt
Minimera waste
Flytta närmare kunden
Visualisera
Mät

Med dessa principer kommer du en lång bit på vägen – det kan jag lova.

Hur användbart är frukt?

 

Detta youtube klipp är något komiskt – men de beskriver de grundläggande teknikerna i ett usability test. Dock anser jag inte att test skall utföras i en sådan miljön som ett labb, då detta är oftast är ganska långt ifrån den miljö som användarna dagligen befinner sig i – så vida de inte är labbtekniker:) Den stora fördelen med att utföra själva testet i en miljö som är där produkten har tänkt användas är att användaren känner sig trygg och bekväm i situationen, vidare även att det är först då produkten finns i contexten där den skall användas som den verkligen kan utvärderas. Ut på fälltet är mitt budskap – och undvik usability labbet. Detta kan möjligen var användbart vid forskningssyfte.

Iakttagelser ifrån Scadev2013

Så var Scandev över för denna gången också. En konferens med underbara människor som alla har gemensamt att man strävar emot att producera bättre produkter och att samtidigt ha roligt då man gör det. Så svårt kan det väl inte vara att få till produkter med helt otroliga användarupplevelser som inte kostar skjortan att framställa, eller? Årets talare i usability och interaktionsdesignspåret talade nästan alla om hur man kan åstadkomma detta.

Janice Fraser, som gjorde ett helt underbart keynote-tal, förklarade pedagogiskt hur man lättare når sitt mål om man hela tiden validerar sina hypoteser kontinuerligt.

Joel Rozada, från Interaktionsbyrån, visade upp ny typ av interaktion vi kan vänta oss i bilar framöver.

Ingrid Domingues, från InUse, pratade om att UX är en inställning inte en metod och om ROI (”fuck ROI” tyckte hon som slutsats :-) ).

Carl Heath förtrollade oss alla med sitt tal om människans inre drivkraft att vilja lära sig saker och hur vi borde surfa på den lite mer.

Martin Christensen visade hur han effektivt och pedagoiskt lär ut organisationer att ta fram bättre user stories på bara ett par workshops.

Karin Eklund talade om hur man kan vända en hel teknik-fokuserad organisation till att fokusera mer på UX.

Tack alla fina talare och tack alla ni som kom och lyssnade och gjorde konferensen! Tack också Apper (som anordnar Scandev) för att allting är så fint ordnat!