Månadsarkiv: januari 2012

Min tolkning av Lean UX

Om vi som jobbar med user experience fick bestämma så skulle all utveckling alltid utgå ifrån användarupplevelsen och vilka effektmål produkten ska fylla, vi hade nog hellre sett att det fanns något som hette Lean coding :). Lean UX är ett sätt för teknikdrivna företag att ta till sig användbarhetsarbetet på ett sätt som de kan vara delaktiga i. Med Lean menar man att ux-arbetet måste vara kvickt och kreativt, här och nu, med siktet inställt på ett rörligt osäkert mål. Så länge det är tekniker som driver utvecklingen så verkar Lean UX vara ett bra sätt att få in usability i utvecklingsprojekten på ett sätt som verkligen kan funka för dem. Och vi inom UX vill ju hjälpa dem, eller hur? Så det är bara att anpassa sig.

De gamla gestaltlagarna gäller än

Har ni tänkt på att man automatiskt grupperar ihop saker som ligger nära varandra, att man gärna vill att dessa ska ha med varandra att göra. Varför är det så egentligen? Redan 1923 var det en forskare som kom på att vår hjärna fungerade så, han kallade detta för en av gestaltlagarna, närhetslagen.

Inom interaktionsdesign så använder man sig av dessa lagar hela tiden. Senast igår t.ex. då jag skulle förklara för min programmerar-kollega varför man inte ska lägga två olika typer av objekt nära varann, för då förlorar de sin betydelse som de hade från början bara genom att vara på sin egna lilla yta.

När man gör webbtjänster är detta med alignment, närhet och separation extra viktigt och ställer krav på att man kan sin CSS så att det funkar i alla browsrar, gör det inte det kan användbarheten sjunka rejält trots att man har rätt texter och kontroller på sidan.