Månadsarkiv: oktober 2011

Lean och design hur hänger de ihop?

Jag startade en diskussion på det fantastisk Twitter med Johan kring relationen mellan design och Lean. Johan skrev ett intressant inlägg på sin blogg kring detta  funderar mycket på VOC – the voice of the customer. Dessa smarta lösningar som bland annat Apple har skapat för sina kunder , lösningar som inte kunden inte specifikt efterfrågar. Hur lyckas men med detta?

Jag tror mycket på just Genchi Genbutsu (att ge sig ut i verksamheten/verkligheten studera)  att observera kunden i dennes naturliga miljö för att kunna se kontexten och även skapa sig en bättre uppfattning om just K- Kognition i LUCK, hur kunden uppfattar och tar emot information och intryck i en viss situation. Det  är just med denna kunskap som man kan skapa lösningar som inte kunden frågar efter ,men det är något som tillför mycket värde. Men för att göra detta möjligt gäller det att ha kunskap om kunden och den miljö som denne dagligen befinner sig i och även problem som kan uppstå i denna miljön.

För övrigt tycker jag att Lean är en filosofi och ett sätt att vara  - att tänka värdeskapande för kunden i de produkter och tjänster som utvecklas är grunden till en bra produkt. Just här kommer vi in på kognition igen – det mänskliga tänkandet kan man även kalla det. Kärt barn har många namn.

Gör reklam för användaren

Exemplebilder på personas ur målgruppen

Då man är en del i ett utvecklingsprojekt, stort som litet, webb, kommersiellt eller kanske ett system för experter kommer en punkt då det blir ett allt större fokus på teknik men användaren glöms bort.

Trist men så kan den bistra verkligheten vara – det finns inte tid i vardagen. Vi behöver hjälp och en lite knuff som åter sätter målgruppen i fokus. Det är ju hos målgruppen som produkten kommer att tillbringa den största delen av sitt liv.

Hur gör man då för att återfå fokus på användaren? En bra metod som jag tycker fungerar bra är Personas, jag visualiserar de olika användartyperna som ingår i den aktuella målgruppen. För att skapa en tydlig Persona tycker jag att det är viktigt att behoven, målet för personan och även vilken roll denne har i en verksamhet (om vi tänker oss att produkten som utvecklas skall användas i en organisation). Även en beskrivning av de dagliga arbetsuppgifterna för att lättare kunna prioritera och säkerställa att vi som team adderar värde i lösningen.

Då jag gör personas tycker jag att det är bäst att inte använda sig utav riktiga fotografier av människor eftersom det då kan skapa diskussion om att personen på fotot är lik någon man känner, en kändis osv, det kan ha en oönskad effekt att fokus flyttas ifrån själva beskrivningen av personan. Tänk även på att personan har ett liv och glöm inte bort att uppdatera dess egenskaper under projektets gång. Skriv ut personan och placera dem in till projektets ”scrum tavla” eller den plats där ni brukar samlas för att diskutera och följa upp status i projektet. Börja att forma personan på ett tidigt stadie och bygg på med egenskaper allt eftersom du får träffa fler användare och veta mer om deras situation och miljö.  På så vis introducerar du personan tidigt i projektet och då kommer den att bli ett naturligt inslag i det dagliga diskussionerna.

Om du snabbt vill skapa ett foto till en persona kan du använda dig utav mywebface.com om du har en PC. Då jag har en Mac har jag skapat mig en bild bank.  För den som vill förkovra sig ytterligare kan du läsa mer här .